Zašto je isplatljivije rentiranje od kupovine

Ako koristite prikolice u proseku jednom mesečno potrebno je 10 do 15 godina da se otplati u odnosu na rentiranje a ako koristite u proseku jednom nedeljno potrebno je 3 do 5 godina.

  • - Ne investirate nikakav novac
  • - Ne brinete o ispravnosti , servisiranju , registraciji itd...
  • - Nije vam potreban parking
  • - Nemate brigu oko osiguranja i strah od krađe
  • - Ukoliko prestane potreba , nemate brigu oko prodaje
  • - Uvek prema potrebi uzimate određeni tip prikolice
  • - Nemate brigu da li će vam neko tražiti da mu pozajmite i u kakvom stanju će vam vratiti
  • L M L