Osiguranje

LML Rent a car doo potvrđuje da je najmodavac oslobođen odgovornosti za nastalu štetu na iznajmljenom vozilu i da istu nije dužan da nadoknadi osim u dole navedenim slučajevima . Korisnik najma nije i ne može biti oslobođen odgovornosti i moraće da nadoknadi svu nastalu štetu u slučaju :

 • - Ako vozilo nije koristio u skladu sa njegovom namenom i prema karakteristikama
 • - Ako je vozilo opteretio preko maksimalno dozvoljene nosivosti
 • - Ako je vozilom upravljalo lice koje nije navedeno u ugovoru o najmu
 • - Ako nije imao vozačku dozvolu određene kategorije ili ako je ista oduzete ili mu je izrečena mera zabrane upotrebe vozačke dozvole ili je isključen iz saobraćaja od strane nadležnih organa
 • - Ako je štetu prouzrokovao namerno
 • - Ako je u trenutku nezgode upravljao pod uticajem alkohola , droga , lekova na kojima je označeno da se ne smeju upotrebljavati pre i za vreme voznje ili upotrebom psihoaktivnih supstanci .
 • - Ako je vozilo koristio za činjenje krivičnih dela ili carinskih prekršaja
 • - Ako u slučaju saobraćajne nezgode nije postupio po pravilima zakona i uputstu najmodavca , nije nezodu prijavio policiji ili popunio Evropski izveštaj o saobraćajnoj nezgodi ili je napustio mesto nezgode .

Prijava nezode policiji i policijski zapisnik je obavezan osim u slučajevima kada je nastala manja materijalna šteta i tada se umesto policijskog zapisnika može popuniti Evropski izveštaj o saobraćajnoj nezgodi po uputstvu za popunjavanje usaglašenih izjava i izveštaja o saobraćajnoj nezgodi . Slučajevi kada korisnik najma nije u obavezi da obavesti policiju i obezbedi policijski zapisnik ili Evropski izveštaj o saobraćajnoj nezgodi :

 • - Ako je došlo do oštećenja pneumatika ili felne ili kompletnog točka
 • - Ako je došlo do oštećenja na svetlosnoj signalizaciji ili razvodu elektrike
 • - Ako je došlo do oštećenja vozila usled vremenskih nepogoda
 • - Ako je došlo do oštećenja prilikom utovara ili istovara robe
 • - Ako je došlo do oštećenja u vidu ogrebotina na karoseriji ili tovarnom delu prilikom vožnje ili
 • utovara i istovara robe

Osiuranje ne važi za dokumenta, ključeve , opremu i delove koji su izgubljeni ( saobraćajna dozvola, navoznice, osigurači , španeri , sajle , dodatna oprema itd...) i korisnik je istu dužan nadoknaditi .