LML Rentacar d.o.o.
13 oktobra 19a
11 000 Beograd – Resnik

kontakt telefon
063/7789-789

email
lmlrent@yahoo.comIdentifikacioni podaci kompanije

Rešenje iz Agencije za privredne registre

Potvrda o izvršenom rešenju za PDV

Potvrda o izvršenoj registraciji PIB-a

Opšti uslovi najma